Werkzoekenden willen een organisatie die bij hun past!

Geplaatst door:

De weken vliegen voorbij, maar ik heb de afgelopen weken uiteraard niet stil gezeten. Ik ben druk bezig geweest met het opstellen van mijn vragenlijst en het verzamelen van respondenten. Daarnaast heb ik mijn theorie stuk nog wat uitgebreid zodat ik hopelijk nog een beter beeld krijg over de invloed van storytelling op de werkgeversaantrekkelijkheid. Ik zal jullie deze week eerst wat vertellen over de nieuwe theorie die ik heb toegevoegd om vervolgens in te gaan op de verzamelde data.trans Werkzoekenden op zoek naar een organisatie die bij hun past!

 

werkplek van de toekomst 1024x399 Werkzoekenden op zoek naar een organisatie die bij hun past!

De juiste fit tussen de werkgever en werknemer

De juiste fit tussen de organisatie en de werknemer

Vorige keer heb ik jullie al wat verteld over de theoretische achtergrond van mijn onderzoek. Het voornaamste doel van mijn onderzoek is namelijk om de effecten van corporate storytelling op de werkgeversaantrekkelijkheid te achterhalen. Daarnaast wil ik graag weten op welke manier een corporate story het beste verteld kan worden. In mijn eerdere blog heb ik het belang van symbolische waarden uitgelegd. Vanuit de theorie verwacht ik dat het communiceren van symbolische waarden, zoals de sfeer en de cultuur binnen een organisatie, zal zorgen voor een hogere werkgeversaantrekkelijkheid.

Naast het benadrukken van symbolische eigenschappen in een corporate story kan het ook van belang zijn om de nadruk te leggen op de juiste fit tussen de organisatie en de werknemer. Individuen voelen zich namelijk meer aangetrokken tot een werkplek die dezelfde karaktereigenschappen heeft (Ehrhart & Ziegert, 2005). Het gaat erom dat de organisatie bij de werknemer past. Andersom kiest de organisatie vaak ook kandidaten uit die het meest gelijk zijn aan de organisatie (Arthur, Bell, Vilado & Doverspike, 2006). Dit wordt ook wel de persoon-organisatie fit genoemd. Wanneer de persoon-organisatie fit hoog is, heeft het een positieve invloed op de tevredenheid van de werknemer. Een lage persoon-organisatie fit is een sterke voorspeller voor het overstappen naar een andere organisatie (Lauver & Kristof-Brown, 2001). Er wordt verwacht dat werkzoekenden het belangrijk vinden in hoeverre huidige werknemers tevreden zijn over hun werkgever. Wanneer de nadruk in een corporate story wordt gelegd op een positieve persoon-organisatie fit zal de werkgever aantrekkelijker worden gevonden dan wanneer dit niet wordt gedaan.

Identificatie zorgt voor aantrekkelijkheid

Een andere belangrijke factor die ik nog heb toegevoegd aan mijn onderzoek is identificatie. Identificatie stelt mensen in staat om een sociale werkelijkheid vanuit een ander perspectief te bekijken (Freud, 1989). Wanneer iemand zich kan identificeren met het personage neemt de ‘lezer’ de doelstellingen van het personage over. Diegene zal dan ook de gevoelens en gedachtes begrijpen die bij de doelen van het personage passen. Theorieën van media effecten zien identificatie als een verhoging van het samengaan tussen de blootstelling en het effect (Basil, 1996). In dit geval zou dat betekenen dat wanneer iemand zich kan identificeren met de werknemer en de werknemer positief is over zijn werkgever, de werkgever ook als aantrekkelijker zal beoordelen.

Over het algemeen ga ik er dus vanuit dat storytelling voor een hogere werkgeversaantrekkelijkheid zorgt. Daarnaast verwacht ik dat de aantrekkelijkheid van de werkgever verhoogt kan worden wanneer de respondent zich kan identificeren met de werknemer en er in de corporate story de nadruk wordt gelegd op symbolische eigenschappen en/of op de persoon-organisatie fit. Door in mijn online experiment verschillende verhalen op te stellen waarin functionele of symbolische eigenschapen worden benadrukt en wel of niet op de persoon-organisatie fit wordt ingegaan, kunnen er uiteindelijk verschillen in de werkgeversaantrekkelijkheid worden aangetoond.

Zoeken naar respondenten

Om een representatieve steekproef te krijgen moest ik minstens 125 respondenten verzamelen. Dit leek me in eerste instantie niet zo’n moeilijke klus. De vragenlijst kon namelijk online ingevuld worden en via social media had ik meerdere mogelijkheden om veel mensen te bereiken. Maar toch blijft het elke keer lastig om respondenten voor een onderzoek te vinden. Al duurde het invullen van de vragenlijst maar 5 minuten, voor veel mensen blijkt het toch moeite te kosten om daadwerkelijk aan de vragenlijst te beginnen. Na veel mensen persoonlijk te hebben benaderd ben ik uiteindelijk toch op een totaal van 138 respondenten gekomen.

Wat precies de resultaten zijn kan ik jullie nog niet vertellen, ik ben nog druk bezig met de analyses. Ik moet jullie dus nog even in spanning laten, maar ik kan wel alvast verklappen dat de relaties een stuk complexer zijn dan verwacht.

Geschreven door: Kiki Vonk

Laat een reactie achter