Stageopdracht Informatica bij TNO

Den Haag 40 TNO

Functie-omschrijving: voor stageopdracht informatica
We zoeken een kandidaat die zou willen werken aan methoden en technieken voor het detecteren van cyberspionage-aanvallen, de zogenaamde Advanced Pesistent Threat (APT). Deze geavanceerde aanvallen blijven meestal lang onopgemerkt omdat huidige detectie methoden onvoldoende werken voor detectie. De afdeling Security werkt aan methoden en technieken om dit soort aanvallen te kunnen detecteren. In deze afstudeeropdracht maak je deel uit van een team van TNO-experts. Je werkt mee aan het aan het ontwikkelen van nieuwe methoden of aan de verbetering van bestaande methoden.

Huidige detectiesoftware is slechts beperkt effectief in het detecteren van APTs. De afgelopen jaren heeft TNO gewerkt aan het ontwikkelen van methoden en technieken waarmee deze APTs wel gedetecteerd kunnen worden. Deze methoden en technieken werken onder andere met statistische anomaly detectie van netwerkverkeergegevens. In dit project werk je binnen een TNO-project aan het verbeteren of implementeren van de bestaande methoden of het ontwikkelen van nieuwe detectiemethodieken. De exacte keuze voor het onderwerp van je afstuderen hangt af van je eigen voorkeuren en expertise.
Afhankelijk van je eigen keuzes, zou je kunnen onderzoeken hoe de bestaande conceptuele detectiemethoden van TNO zouden kunnen worden geimplementeerd in een real-time detector. Je zou ook kunnen onderzoeken op welke manier gegevens van meerdere sensoren zouden kunnen worden gecombineerd om betere resultaten te genereren. Onderzoeksvragen zouden op een meer conceptueel niveau kunnen liggen, bijvoorbeeld rondom het ontwikkelen van een model voor het combineren van sensorgegevens, of op een meer praktisch niveau waarbij je kijkt naar hoe vastgesteld kan worden dat een aanval plaatsvindt. Weer een andere mogelijkheid zou zijn dat je onderzoekt hoe de door TNO ontwikkelde methodieken schalen en/of hoe efficient die methodieken zijn in termen van benodigde rekenkracht.
Voor TNO is het meest ideale afstudeerproject een project dat een combinatie is van de kennis en interesse van de kandidaat met de expertise van de afstudeerbegeleider bij TNO. Geinteresseerde kandidaten worden aangemoedigd om contact op te nemen met één van de begeleiders om de mogelijke opties te bespreken.

Functie-eisen: voor stageopdracht informatica
We zoeken een masterstudent in de laatste fase van zijn studie Wiskunde, Informatica of een ander gerelateerd veld die zou willen werken aan detectiemethodieken. Afhankelijk van de keuze voor het onderwerp zijn ervaring met programmeren, statistische methoden of dataverwerking een pre, maar niet noodzakelijk. Het belangrijkste is je motivatie om te werken binnen dit snel veranderende werkveld.

Voor deze vacature is het noodzakelijk dat de AIVD een VGB afgeeft na het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek. Kijk voor meer informatie op de website van de AIVD.

Bedrijfsinformatie: voor stageopdracht informatica
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. We werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Bij alles wat we doen, draait het om impact. Onze product- en procesinnovaties en onze adviezen hebben pas écht zin als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan verbeteren. Als de overheid daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten. En als het mensen en organisaties daadwerkelijk verder helpt.

Arbeidsvoorwaarden: voor stageopdracht informatica
Jij wilt werken aan de voorloper van jouw carrière. Een stage geeft de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij wellicht jouw toekomstige werkgever. TNO gaat daarin een stap verder. Je neemt niet alleen een kijkje, jij en jouw kennis zijn essentieel voor onze innovaties. We hechten daarom veel waarde aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Uiteraard word je goed begeleid tijdens je stage, tegelijkertijd geven we je de ruimte om jezelf te ontplooien. Vanzelfsprekend bieden we je een passende stagevergoeding aan.

Contactinformatie: voor stageopdracht informatica
Sander de Kievit, telefoonnummer 088-86 62621

Reageren op deze stageopdracht bij TNO binnen de afdeling Security? Dat kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Je komt rechtstreeks in contact!

Reageer op deze vacature

Fields marked with an * are required
Reactiegarantie

Jouw contactpersoon @ Carriereverhalen

'Omdat 1 verhaal meer zegt dan 10 vacatures' - Erik
(024) 202 20 33
redactie@carriereverhalen.nl
Linkedin